Overnamefantasie NSI na opstappen commissaris

Kantoorvastgoed NSI

Vanmorgen voorbeurs bracht NSI een persbericht naar buiten. Hierin staat dat Harm Meijer per 19 juni terugtreedt als commissaris bij NSI. Meijer werd in april 2016 aangesteld als commissaris en werd herbenoemd in april 2020 voor een nieuwe termijn tot april 2024. Hij besluit zijn termijn niet af te maken. Als reden geeft hij het […]