Wat betekent Total Value Locked (TVL)? 

Total Value Locked (TVL) is een maatstaf om de adoptie van een DeFi project te analyseren. De Total Value Locked geeft de totale waarde weer van alle activa die via smart contracts zijn vergrendeld in een gedecentraliseerd financieel protocol (DeFi).