Aandeel Wallstreet online

Aandeel Wallstreet online AG: Koopadvies door omzetgroei en brokeractiviteiten

Volgens gepubliceerde bedrijfscijfers heeft wallstreet:online in het afgelopen boekjaar 2021 op pro forma basis een nieuw record behaald met een omzetgroei van 82,2% naar € 51,40 miljoen (Vorig jaar: € 28,21 miljoen).

Groei door Smartbroker

De belangrijkste groei kwam van de handelsactiviteit van Smartbroker. De omzet was meer dan de verwachtingen van de onderneming (€ 45,00 miljoen tot € 50,00 miljoen). Onze inkomstenprognose op pro forma basis, alsook op het niveau van de gerapporteerde inkomsten van de Groep (€ 48,20 miljoen) werd gehaald of bijna gehaald (prognose GBC: 49,10 miljoen euro).

Op het niveau van de resultaten is de EBITDA dynamisch gestegen met 45,0% tot € 17,50 miljoen (vorig jaar: € 12,50 miljoen). Als gevolg van aanzienlijke investeringen in de uitbreiding en ontwikkeling van de handelsactiviteiten, die naast de gemaakte ontwikkelingskosten vooral de marketing en het personeel betroffen, is de EBITDA na kosten voor klantenwerving gedaald tot 3,90 miljoen euro (vorig jaar: 7,50 miljoen euro) in vergelijking met het voorgaande jaar.

Er moet op gewezen worden dat de EBITDA van het vorige jaar werd beïnvloed door een bijzondere inkomsten (€ 3,01 miljoen) uit de verkoop van een deelneming. De onderneming heeft de winstverwachting gehaald (aangepaste EBITDA vóór kosten voor klantenwerving: 17,50 miljoen euro). Onze winstraming werd niet gehaald als gevolg van hogere kosten voor de ontwikkeling en uitbreiding van de handelsactiviteiten.

Verwachtingen

Ook voor het lopende boekjaar 2022 verwacht wallstreet:online een voortzetting van de dynamische groeikoers voor het lopende boekjaar 2022. In vergelijking met het voorgaande jaar verwacht de directie een aanzienlijke stijging van de geconsolideerde inkomsten met ongeveer 25,0% tot tussen 62,0 en 67,0 miljoen euro.

Op winstniveau zal de aangepaste EBITDA (operationele EBITDA) na kosten voor klantenwerving naar verwachting tussen € 10,00 miljoen en € 12,00 miljoen bedragen. Wat de kosten voor klantenwerving (smart broker) betreft, verwacht de onderneming marketingkosten van € 6,00 miljoen voor de lopende financiële periode en derhalve een aangepaste EBITDA vóór kosten van klantenwerving van € 16,00 miljoen tot € 18,00 miljoen.

Wij verwachten ook dat de onderneming haar succesvolle groeipad dynamisch zal voortzetten het lopende boekjaar en in de komende jaren.

De handelsactiviteiten en “Smartbroker” zouden de belangrijkste katalysatoren moeten blijven. Concreet verwachten wij voor het lopende boekjaar een geconsolideerde omzet van 62,33 miljoen euro. In de daaropvolgende jaren 2023 en 2024 zouden deze verder moeten kunnen stijgen tot respectievelijk 84,02 miljoen euro en 98,57 miljoen euro.

Parallel met onze inkomstenramingen verwachten wij ook een aanzienlijke groei van de winst. Voor het lopende boekjaar 2022 berekenen wij een EBITDA van € 10,04 miljoen. Op basis van de verwachte schaalvoordelen in beide business units, verwachten wij een onevenredige stijging van de EBITDA tot respectievelijk € 14,05 miljoen en € 28,73 miljoen. Tegelijk zou de verwachte EBITDA-marge moeten stijgen van 16,1% (2022) tot 29,1% (2024).

Aanbeveling en koersdoel

In het algemeen blijven wij ervan overtuigd dat de wallstreet:online groep erin zal slagen zijn marktposities in de twee complementaire bedrijfssegmenten verder aanzienlijk uit te breiden en zo het dynamische groeipad zal voortzetten. De hoge investeringen in de Smartbroker zouden in de toekomst steeds meer tot uiting moeten komen in de winst- en rentabiliteitscijfers, met name dankzij de verwachte schaalvoordelen en een verbeterde kostenstructuur. Bovendien verwachten wij dat de toegenomen integratie van de synergetische activiteiten van media en broker de groei en de rentabiliteit van de Groep verder zal stimuleren.

Als gevolg van de hogere kapitaalkosten (verhoging van de risicovrije rentevoet tot 0,40% in plaats van de eerdere 0,25%), hebben wij ons koersdoel licht verlaagd tot € 37,55 per aandeel. Wij hebben onze vorige verkoop- en winstramingen ongewijzigd gelaten. Gezien het huidige koersniveau van het aandeel handhaven wij onze beoordeling tot “Kopen” en zien wij een aanzienlijk opwaarts potentieel.

Grafiek Wallstreet Online AG

Aandeleninformatie

Naam: Wallstreet Online AG
Koersdoel: 37,55 
Symbool: WSO1 
ISIN: DE000A2GS609 

Deze analyse wordt je aangeboden vanuit een samenwerking met GBC AGGBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Laat een reactie achter

Deel dit artikel

Iedere maand een gratis overzicht van nieuwe analyses in je mailbox?

Ontvang gratis professionele analyses van aandelen

Meld je gratis aan en ontvang gratis analyses + toegang tot het forum en meer!