Aandeel SBF AG

Aandeel SBF AG: Interview met CEO Rudolf Witt

SBF AG (SBF) is een beursgenoteerde leverancier van LED-verlichtingssystemen voor railvoertuigen, de publieke sector (gemeenten, Deutsche Bahn, enz.) en de industrie. Met de focus op energie-efficiënte LED-verlichting profiteert SBF van de megatrends op het gebied van klimaatbescherming en verstedelijking en het verwacht een groei met dubbele cijfers in de komende jaren.

In het bedrijfssegment “Railvoertuigen” is SBF een Tier 1 leverancier van complexe plafond- en verlichtingssystemen voor ‘s werelds grootste fabrikanten van railvoertuigen. Het heeft een sterke technologische competentie, een hoge mate van verticale integratie en oplossingen op maat voor de klant vormen de basis voor een leidende marktpositie.

“Het spoorvervoer is één van de centrale vervoermiddelen van de toekomst”

In het bedrijfssegment “Openbare verlichting en industrie” biedt SBF slimme en energiezuinige LED-systemen voor de verlichting van bijvoorbeeld straten, treinstations, openbare gebouwen of industriële hallen. Nadat SBF onlangs de cijfers over het afgelopen boekjaar 2021 bekendmaakte, maakten wij van de gelegenheid gebruik om een managementinterview te houden met de heer Rudolf Witt, CEO van SBF AG. Het interview was met name gericht op de bedrijfsontwikkeling tot nu toe, de huidige strategie en de vooruitzichten van de onderneming.

GBC: De mondiale spoorwegtechnologiesector wordt algemeen beschouwd als een duurzame groeisector die onlangs een echte “renaissance” heeft doorgemaakt. Naast megatrends op lange termijn, zoals verstedelijking of bevolkings-/economische groei, heeft deze sector onlangs een impuls gekregen door de inspanningen van staten en overheidsorganisaties op het gebied van milieu- en klimaatbeleid. Hoe beoordeelt u momenteel de marktomstandigheden en de marktomgeving voor uw bedrijf? Verwacht u dat de groei van de sector op lange termijn zal aanhouden?

De heer Witt: Wij zijn een toonaangevende leverancier van moderne en energie-efficiënte LED-verlichtingssystemen voor railvoertuigen, de publieke sector (gemeenten, Duitse Spoorwegen, enz.) en de industrie. Dit betekent dat wij profiteren van de megatrends die u noemde.

Dit blijkt niet in de laatste plaats uit onze dynamische en winstgevende groeikoers. Met producten van hoge kwaliteit, een uitgebreid gamma van diensten en en een systematisch inzicht in de marktomgeving, hebben wij een sterke positie opgebouwd. Moderne technologische oplossingen voor de ommekeer in mobiliteit en verstedelijking zijn belangrijke groeifactoren geworden.

Naast de opwindende vooruitzichten biedt onze marktomgeving ook nieuwe uitdagingen. Nadat de Corona-pandemie prijsstijgingen op de grondstoffenmarkten veroorzaakte zorgt de oorlog in Oekraïne nu voor een verdere verandering. Met name de energiekosten en de grondstofprijzen zijn blijven stijgen en de toekomstige ontwikkeling is moeilijk te voorspellen. Anderzijds is het spoorvervoer één van de centrale vervoermiddelen van de toekomst. De politieke randvoorwaarden met verreikende milieu- en klimaatbeleidsdoelstellingen zal de spoorwegsector internationaal nog sterker maken, zodat wij verdere marktgroei verwachten. Dit komt ook tot uiting in onze voorspelling. Met een goed gevulde orderportefeuille zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Rudolf Witt SBF
Rudolf Witt (rechts) samen met Robert Stöcklinger (links)

GBC: Vorig jaar heeft Deutsche Bahn (DB) een investeringsoffensief (“New Network for Germany”) gelanceerd op het gebied van spoorweginfrastructuur (netwerk, stations, enz.). Na de recordwaarde (12,7 miljard euro) van vorig jaar, plant DB ook recordinvesteringen van 13,60 miljard euro in de spoorweginfrastructuur voor het lopende jaar. Ook de investeringen in nieuwe treinen staan op een hoog peil. Aldus DB bestelde in februari van dit jaar nog eens 43 ICE3 neo-treinen bij SIEMENS voor € 1,50 miljard. Verwacht wordt dat het ICE-wagenpark tegen het einde van het decennium zal zijn gegroeid tot 450 voertuigen (DB-planning: ca. 360 treinen tegen eind 2022). In welke mate kan de SBF Groep profiteren van de toenemende binnenlandse investeringen in spoorweginfrastructuur en treinen? Welk economisch potentieel ziet u van dit voor uw groep?

De heer Witt: Wij zijn een Tier 1 leverancier voor ‘s werelds grootste fabrikanten van railvoertuigen. Er worden aanbestedingen uitgeschreven voor een hele generatie treinen, dus we kunnen nog vele jaren nieuwe orders verwachten. Onze plafond- en verlichtingssystemen worden niet alleen gebruikt in de ICE, maar ook in IC- en regionale treinen, alsmede verschillende metro’s en trams.

Wij profiteren dus rechtstreeks van nieuwe orders voor treinen van Deutsche Bahn. Wij leveren echter ook aan internationale fabrikanten en spoorwegmaatschappijen. Treinen met onze verlichtingssystemen rijden over de hele wereld op de rails. Treinen met onze verlichtingssystemen rijden over de hele wereld op de rails, bijvoorbeeld in de Transrapid in Sjanghai en in de Zwitserse Glacier Express.

GBC: De SBF Groep heeft op 13-05-2022 de resultaten van de afgelopen boekjaar 2021 bekendgemaakt. Volgens deze cijfers, heeft uw bedrijf zowel de omzet (omzetstijging met +45,7% tot € 31,20 miljoen), alsmede in het bedrijfsresultaat (EBITDA; stijging van de EBITDA met +57,6% tot € 5,20 miljoen) ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd, en dus zo de ingezette groeikoers voortgezet. Hoe zou u het afgelopen boekjaar samenvatten en wat waren de belangrijkste doelstellingen die werden bereikt? Wat kunnen beleggers in het lopende boekjaar van SBF verwachten?

De heer Witt: Over het geheel genomen was 2021 zeer succesvol voor ons, zoals u al kunt zien aan de omzet- en winstcijfers. Ondanks alle uitdagingen op de markt, hebben wij onze winstgevendheid verhoogd. Daarnaast hebben we de integratie van Lunux Lighting
in ons nieuwe bedrijfssegment “Openbare Verlichting en Industrie” en zijn ook hier sterk gegroeid. Met een groot orderboek, zijn we goed
goed gepositioneerd voor het lopende boekjaar en daarna.

“Ondanks alle uitdagingen op de markt, hebben wij onze winstgevendheid verhoogd.”

Wij zullen onze groei in 2022 voortzetten en verwachten een omzetstijging van meer dan 30% met marges die boven het sectorgemiddelde liggen. Ik ben bijzonder optimistisch over de veelbelovende ontwikkeling van onze twee bedrijfssegmenten. In de segmenten “Spoorvoertuigen” en “Openbare Verlichting en Industrie” zullen de prijsstijgingen voor materialen  worden weerspiegeld in de resultaten. Het bedrijfssegment “Openbare Verlichting en Industrie” zal zich concentreren op marktpenetratie, expansie van de buitenlandse activiteiten en het begin van de productie met de onlangs verworven productiefaciliteiten. Bovendien zijn verdere overnames mogelijk, die onze waardeketen te verdiepen of ons productengamma aan te vullen.

GBC: In het boekjaar 2020 hebt u met de overname van Lunux uw bedrijfsmodel uitgebreid met op LED’s gebaseerde klantoplossingen voor onder meer gemeentelijke klanten, waardoor uw klantenbestand aanzienlijk is gediversifieerd. U hebt onlangs ook dit nieuwe synergetische bedrijfssegment “Openbare Verlichting en Industrie” versterkt met een andere overname. Welke algemene marktpositie heeft Lunux Lighting nu na haar integratie in de SBF Groep en welk omzetpotentieel ziet u in dit bedrijfsonderdeel? Welke concrete voordelen vloeien voort uit het “nieuwe” Lunux Lighting en uit de grote synergieën binnen de SBF-groep?

De heer Witt: De zakelijke ontwikkeling van Lunux Lighting is in de tweede helft van 2021 in een aanzienlijke stroomversnelling gekomen. In 2022 zullen wij de inkomsten verder verhogen tot meer dan 20 miljoen, dat wil zeggen bijna het dubbele. Met strategische overnames en organische groei zullen wij op middellange termijn op ons groeipad blijven.

Met Lunux Lighting hebben we hebben wij onze portefeuille uitgebreid en onze expertise op het gebied van energie-efficiënte LED-verlichting verder ontwikkeld. De bedrijfseenheden profiteren hier wederzijds van. Bovendien hebben wij met de overname onze groei een verdere impuls gegeven.

GBC: De SBF Groep volgt in het algemeen een op groei gerichte bedrijfsstrategie. Wat is de huidige strategische focus van uw bedrijf? Voorziet uw huidige strategie ook in een uitbreiding van buitenlandse activiteiten en verdere M&A maatregelen?

De heer Witt: Anorganische groei door overnames is een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie. Wij hechten evenveel belang aan de ontwikkeling op lange termijn van onze bestaande werkterreinen op de Europese markt. De aantrekkelijkheid op de Europese markt is te danken aan de open markttoegang en de hoge dichtheid van vervoersondernemingen en fabrikanten van spoorvoertuigen. Onze positieve ontwikkeling wordt ondersteund door de regionale nabijheid van de treinfabrikanten. Binnen een straal van ongeveer 250
kilometer van ons hoofdkantoor in Leipzig bevinden zich de productiefaciliteiten van vier vooraanstaande Europese treinfabrikanten die tot onze klanten behoren.

GBC: De kwestie van ESG/duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker. In welke mate houdt u in uw bedrijfsbeleid rekening met deze aspecten?

De heer Witt: Met onze focus op klimaatvriendelijk spoorvervoer en energie-efficiënte openbare verlichting zijn wij al goed gepositioneerd op dit gebied en dragen wij dus bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Naast ons duurzame aanbod van producten en diensten staat de SBF Groep voor waardegericht, milieubewust en energiezuinig handelen. SBF Spezialleuchten GmbH is al vele jaren gecertificeerd volgens ISO/TS 22163 en ISO 9001 voor vele jaren. De andere ondernemingen van de groep streven er ook naar
ISO 9001-certificering als onderdeel van het integratieproces, of zijn reeds gecertificeerd.

“Onze prioriteit is het bedrijf te positioneren voor succes op lange termijn.”

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor ons milieu door onze acties af te stemmen volgens de normen voor milieubeheer (ISO 14001), energiebeheer (ISO 50001), gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001) en nalevingsbeheer (ISO 37301). In onze bevoorradingsketens volgen wij de aanbevelingen van het industrie-initiatief “Railsponsible”. De eisen volgens de RoHS-richtlijn
2011/65/EU (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (registratie, evaluatie en autorisatie van en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) worden ook in acht genomen.

GBC: De SBF-groep heeft een bijzonder winstgevend bedrijfsmodel en is dus voorbestemd om dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders. Bent u van plan om in de toekomst dividenden uit te keren aan uw aandeelhouders?

De heer Witt: Onze prioriteit is het bedrijf te positioneren voor succes op lange termijn. Sinds de succesvolle ommekeer in 2016 hebben we dit goed onder controle. SBF is een gezond bedrijf dat zich momenteel in een fase van snelle maar toekomstgerichte groei bevindt. Wij willen deze groei in de komende jaren voortzetten en zijn daarom belangrijke investeringen aan het plannen. Afhankelijk van de huidige gang van zaken en rekening houdend met mogelijke overnames alsmede met overgedragen fiscale verliezen, zullen wij de mogelijkheid van dividenduitkeringen onderzoeken. Wij zullen onze winst in de eerste plaats herinvesteren in verdere groei.

GBC: Waar ziet u de SBF Groep over 3 tot 5 jaar, met name in termen van bedrijfsomvang, productaanbod of regionale bedrijfsactiviteit? Waar streeft u in het algemeen naar met de SBF Groep?

De heer Witt: Wij positioneren ons als een gespecialiseerde leverancier van LED-verlichtingssystemen voor railvoertuigen, de openbare sector en de industrie. Door dit te doen zien we voortdurende uitbreiding van ons productassortiment – zowel in de breedte als in de diepte van de waardeketen.

Hierdoor worden wij nog meer een totaalleverancier van state-of-the-art verlichtingssystemen voor lokale overheden, de openbare sector, Deutsche Bahn, energieleveranciers, architecten, kleinhandelaars, vastgoedbedrijven en de industrie – wereldwijd.

Op middellange termijn wordt verwacht dat de omzet zal stijgen tot meer dan 100,0 miljoen euro met een EBITDA-marge van ten minste 15,0%.

GBC: Meneer Witt, hartelijk dank voor het interview.

Grafiek SBF AG

Aandeleninformatie

Bedrijf: SBF AG
Beurs: Xetra
Ticker: CY1K
ISIN: DE000A2AAE22 

Deze analyse wordt je aangeboden door GBC AGGBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Laat een reactie achter

Deel dit artikel

Iedere maand een gratis overzicht van nieuwe analyses in je mailbox?

Ontvang gratis professionele analyses van aandelen

Meld je gratis aan en ontvang gratis analyses + toegang tot het forum en meer!