cenit-ag-interview

Cenit AG: Herhaling koopaanbeveling na sterke resultaten

CENIT is al meer dan 33 jaar succesvol actief als toonaangevend advies- en softwarespecialist voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen op het gebied van Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP PLM, Enterprise Information Management (EIM) en Application Management Services (AMS). Standaardoplossingen van strategische partners als DASSAULT SYSTEMES, SAP en IBM worden aangevuld met CENIT’s eigen softwareontwikkelingen. Daartoe behoren de FASTSUITE-productfamilie voor softwareoplossingen in de Digital Factor sector, cenitCONNECT voor processen rond SAP PLM, cenitSPIN als krachtige PLM desktop, CENIT ECLISO voor efficiënt informatiebeheer en ECM Systemmonitor voor het monitoren van IBM ECM-applicaties. Het bedrijf is wereldwijd vertegenwoordigd op 26 locaties in negen landen met ruim 920 medewerkers. Zij werken onder andere voor klanten in de automobiel-, luchtvaart-, werktuigbouw-, gereedschaps- en matrijzenvervaardiging, financiële dienstverlening, handel en consumentengoederen.

Ontwikkeling van de omzet en het resultaat in de eerste helft van 2022

In de eerste zes maanden van 2022 kon CENIT AG de omzet met 6,1% verhogen tot 73,91 miljoen euro (vorig jaar: 69,63 miljoen euro). Er moet rekening mee worden gehouden dat een deel van de omzetgroei verband houdt met de eerste consolidatie van het overgenomen ISR Information Products AG (afgekort ISR), dat € 2,03 miljoen bijdroeg aan de omzet over de maand juni 2022. Zonder dit anorganische effect zou CENIT AG een omzetstijging van 3,2% hebben gerapporteerd.

Reeds in het eerste kwartaal profiteerde de onderneming van een buitengewoon sterke ontwikkeling in de sector consulting en services, een ontwikkeling die ook in de halfjaarcijfers tot uiting komt. Mede door de grote vraag uit de lucht- en ruimtevaart steeg de omzet in dit segment merkbaar met 18,9% tot € 22,23 miljoen (vorig jaar: € 18,70 miljoen). Hierin zijn ook grotendeels de opbrengsten van ISR inbegrepen, dat gedurende één maand werd geconsolideerd. Als gevolg van de beperkingen van de pandemie was er een aanzienlijke daling van de omzet voor consulting en diensten in de afgelopen twee boekjaren die nu bijna is goedgemaakt.

In vergelijking daarmee was de ontwikkeling van de verkoop met software van derden (+0,9%) en eigen software (+4,2%) minder dynamisch. Het hoge aandeel van de terugkerende omzet met 62,4% van de totale omzet onderstreept de grote stabiliteit van het CENIT-bedrijfsmodel en moet positief worden benadrukt.

Parallel aan de omzetstijging noteerde CENIT AG een 19,6% hogere EBIT tot € 1,12 miljoen (vorig jaar: € 0,94 miljoen). De EBIT-marge verbeterde tot 1,5 % (vorig jaar: 1.3%). Zowel de omzet als het daaruit voortvloeiende bedrijfsresultaat zijn onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen.

Dit is terug te zien in de EBIT-ontwikkeling van de eerste twee kwartalen van 2022. Terwijl in het eerste kwartaal een negatieve EBIT van € -0,39 miljoen werd gerapporteerd, nam deze in het tweede kwartaal aanzienlijk toe tot € 1,51 miljoen in het tweede kwartaal van 2022.
Met de eerste volledige consolidatie van ISR (74,9% van de aandelen), zijn de minderheidsbelangen zichtbaar gestegen en zo bleef, ondanks de stijging van de EBIT, het resultaat na belastingen marginaal onder dat van vorig jaar op € 0,39 miljoen (vorig jaar: € 0,40 miljoen). De volledige consolidatie van ISR heeft ook geleid tot een aanzienlijke stijging van het balanstotaal tot 117,72 miljoen € (31-12-21: 92,81 miljoen €). Enerzijds zijn de vaste activa gestegen tot 35,55 miljoen € (31-12-21: 10,27 miljoen €) en anderzijds zijn de langlopende schulden gestegen tot 34,25 miljoen euro (31-12-21: 10,08 miljoen euro) als gevolg van de overname van bankschulden. Een deel van de aankoopprijs (€ 27,93 miljoen) werd gedekt door nieuwe bankleningen (€ 23,00 miljoen).

Prognoses en modelaannames

Op voorwaarde dat de economische en sectorspecifieke randvoorwaarden niet significant verslechteren, heeft de directie van CENIT de prognoses voor het lopende boekjaar bevestigd. De onderneming blijft uitgaan van een geconsolideerde omzet van ca. 170 miljoen euro en een geconsolideerde EBIT van ongeveer 9,0 miljoen euro. Zonder rekening te houden met anorganische effecten, komt dit de facto neer op een verhoging van de guidance, aangezien de vorige raming van het bedrijf rekening hield met de volledige consolidatie van ISR vanaf 1 januari 2022. Met de publicatie van het halfjaarverslag is echter duidelijk geworden dat ISR slechts gedurende zeven maanden (consolidatiedatum: 30 mei 2022) in de CENIT Groep is opgenomen voor het lopende boekjaar 2022. De directie van CENIT gaat er dan ook van uit dat zij in staat zal zijn om het tekort van ongeveer € 10 miljoen te kunnen compenseren door organische groei.

In onze vorige ramingen, waarin we ook uitgingen van de eerste consolidatie van ISR per per 1 januari 2022, waren wij iets optimistischer dan de CENIT-directie. Wij passen onze raming aan de verwachting van het management aan en gaan nu uit van een iets hogere autonome groei, die echter niet de ontbrekende omzet van ISR in januari-mei. Daarom verlagen wij onze omzetverwachting voor 2022 naar € 168,53 mln. (voordien: 175,53 mln. €) en naar analogie onze EBIT-raming tot 9,13 mln. € (voordien: €10.15m). Wij handhaven onze eerdere prognoses voor de komende boekjaren.

In het kader van het aangepaste DCF-waarderingsmodel hebben wij een nieuw koersdoel van € 19,00 (voorheen: € 20,05). Hoewel de lichte verlaging van het koersdoel enigszins het gevolg is van de verlaging van de prognoses voor 2022, is de belangrijkste reden hiervoor de verdere verhoging van de risicovrije rentevoet tot 1,25% (voorheen: 0,40%). Wij blijven bij de KOOP-aanbeveling.

Grafiek CENIT AG

Aandeleninformatie

Bedrijf: CENIT AG
Ticker: CSH
Beurs: Xetra
ISIN: DE0005407100 

Deze analyse wordt je aangeboden vanuit een samenwerking met GBC AGGBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Laat een reactie achter

Deel dit artikel

Iedere maand een gratis overzicht van nieuwe analyses in je mailbox?

Ontvang gratis professionele analyses van aandelen

Meld je gratis aan en ontvang gratis analyses + toegang tot het forum en meer!