cenit-ag-interview

Aandeel Cenit AG: Interview met de nieuwe CEO Peter Schnek

CENIT AG is een IT-consultancy- en softwarebedrijf en bouwt software om zijn klanten technologisch vooruit te helpen en een concurrentievoordeel te verwerven. CENIT ondersteunt klanten in de productiesector en de financiele dienstverlening bij het optimaliseren en transformeren van digitale workflows. 

Zoals verwacht heeft CENIT AG in het 4e kwartaal van afgelopen boekjaar 2021 een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Vermoedelijk zal de omzet van de Groep ongeveer binnen de voorspelde bandbreedte van 153 miljoen tot 155 miljoen liggen en dus waarschijnlijk boven de voorspelde marge van 6,0 miljoen tot 6,3 miljoen EBIT.

De reden voor de verwachte positieve afwijking van de prognose is voornamelijk te wijten aan een wijziging in de bijkomende verkoop van eigen software-oplossingen met hoge marges. GBC-analist Cosmin Filker sprak met de nieuwe CENIT-CEO Peter Schneck.

GBC AG: Meneer Schneck, in het vierde kwartaal heeft de EBIT geprofiteerd van een buitengewoon hoge verkoop van eigen software. Was dat een eenmalig effect en hoe zou u de zakelijke ontwikkeling van het voorbije jaar classificeren?

Peter Schneck: CENIT aan het einde van het jaar in korte tijd 4 inkomende bestellingen noteren, waarvan drie in het EIM-gebied en één in het PLM-gebied.  Alle vier de orders bevatten een groot aandeel eigen software en dus ook een aangename marge. Onze eigen oplossingen zijn cruciaal voor de integratie van partneroplossingen en daarom zal hier in de toekomst meer vraag naar zijn.

De korte tijd die de klanten nodig hadden om contact met ons op te nemen voordat de orders werden afgerond, is te wijten aan een inhaaleffect. Wij gaan ervan uit dat dit ook het geval zal zijn bij andere klantenrelaties en dat dit dus geen bijzonder effect is. Het is eerder zo dat klanten tijdens de pandemie doelgerichter en besluitvaardiger zijn geworden. Daarom verwachten wij ook voor het lopende jaar een positieve zakelijke ontwikkeling.

GBC AG: U bent sinds 1-1-2022 de nieuwe CEO van CENIT AG en zit dus nog kort na het vertrek van Kurt Bengel. Hoe verliep de overgang en hoe bevielen de eerste weken in uw nieuwe functie?

Peter Schneck: De introductie door de heer Bengel was zeer intensief en goed, zodat ik een waardevol eerste inzicht kon verwerven. Zo hebben we sterke partners, een zeer evenwichtige en duurzame portefeuille en een zeer gemotiveerd team met een hoge mate van expertise in zeer interessante industriesectoren. Dit is voor mij een zeer motiverende omgeving. Tegelijkertijd heb ik al een aantal toekomstige onderwerpen kunnen oppikken die we nu zullen aanpakken.

GBC AG: Voordien was u als lid van de Raad van Bestuur van DATAGROUP SE verantwoordelijk voor M&A, investor relations en juridische zaken. Zullen fusies en overnames en meer communicatie met investeerders ook uw aandachtspunten zijn bij CENIT AG?

Peter Schneck: Onze groeistrategie omvat een sterke anorganische groei, want zonder fusies en overnames zal het niet mogelijk zijn om de CENIT 2025-doelstelling te bereiken. Dit lukt niet alleen met organische groei. Daarom zullen wij één tot twee bedrijven per jaar overnemen. We zullen ons richten op bedrijven in Europa en Noord-Amerika met een jaaromzet tussen € 5 miljoen en € 30
miljoen.

Het doel is om onze vijf business areas te versterken door technologie, klanten portfolio’s, talent en regionale aanwezigheid. Wat de communicatie met beleggers betreft, zullen wij steeds actiever worden en vertegenwoordigd zijn op beleggersconferenties, virtueel of, bij voorkeur, in persoon. Deelname aan meer dan tien conferenties zijn alleen al voor 2022 gepland.

Daarnaast zullen wij opnieuw een driemaandelijkse telefoonconferentie invoeren om de cijfers toe te lichten en actuele achtergrondinformatie te verstrekken. Net als in mijn vorige functie is transparantie ten aanzien van beleggers en aandeelhouders voor mij een zeer belangrijk doel.

GBC AG: Hoe beoordeelt u de huidige marktomstandigheden in uw traditionele klantensectoren? Werden zij bijzonder getroffen door de coronapandemie?

Peter Schneck: Onze klantengroepen in de automobiel- en luchtvaartindustrie werden bijzonder hard getroffen door corona en dit had uiteraard een impact op CENIT. In sommige gevallen waren we niet langer in staat om onze werkzaamheden bij onze klanten uit te voeren. Maar de laatste afgelopen zes maanden hebben we een aanzienlijke opleving gezien in deze sectoren, wat positief tot uiting komt in ons opmerkelijke laatste kwartaal. De pandemie heeft het belang van digitalisering in het algemeen, maar vooral in de verwerkende industrie nog eens versneld. In dit opzicht zijn we zeer positief over het lopende jaar en de komende jaren.

GBC AG: Zijn er strategische overwegingen om tot een sterkere mix te komen in de klantensectoren?

Peter Schneck: De sterke afhankelijkheid van de verwerkende industrie, vooral lucht- en ruimtevaart, heeft ons geleerd dat we moeten diversifiëren om beter te kunnen reageren op eventuele pandemieën en/of andere economische invloeden. Gelukkig zijn onze oplossingen nodig in alle sectoren en het onderwerp digitalisering ligt op ieders lippen.

Daarom bekijken we nu het potentieel in alle rust en bezinning en we zullen vervolgens een of twee nieuwe segmenten toevoegen. Daarnaast hebben we ook ingezien dat we ons nog meer mondiaal moeten positioneren om eventuele regionale marktschommelingen te kunnen opvangen door ze te compenseren in andere regio’s. We moeten het juiste evenwicht vinden.

GBC AG: De thema’s ESG en duurzaamheid worden steeds prominenter. Hoe bestrijkt uw bedrijf dit gebied?

Peter Schneck: Op onze jaarlijkse algemene vergadering in mei 2022 zullen we een ESG verslag publiceren waarin onze doelstellingen en de activiteiten die we al hebben uitgevoerd, worden weergegeven. Het onderwerp van ESG is enorm belangrijk geworden bij het aantrekken van nieuw talent, maar ook op de kapitaalmarkt, dus we zullen het ook uitgebreid behandelen.

Verder biedt ESG CENIT ook kansen om de verkoop uit te breiden via nieuwe product-oplossingen. We werken samen met onze partners om onze klanten te voorzien van gegevens en evaluaties over de hele waardeketen die nodig zijn voor een ESG-rapport of die het überhaupt mogelijk maken om een duurzame beslissing te nemen. Wij zijn immers altijd betrokken bij het proces, van de productplanning tot de recyclage van afvalproducten, en zijn zo in staat om doorslaggevende oplossingen te ontwikkelen die ons in staat stellen om via ESG extra omzet te genereren. Wees benieuwd naar naar wat wij in de nabije toekomst zullen aanbieden!

GBC AG: Met de agenda “CENIT 2025” krijgen investeerders met een investeringshorizon op lange termijn een indicatie van de geplande bedrijfsontwikkeling. Wat zijn de kerngegevens van de agenda en welke maatregelen moeten er genomen worden om ze te realiseren?

Peter Schneck: CENIT 2025 voorziet bijna een verdubbeling van onze huidige omzet tot € 300 miljoen met een EBIT-marge van 8 – 10 %. Organische groei zal voornamelijk worden bereikt door focus op cloud-oplossingen voor onze bestaande klanten en het werven van nieuwe klanten in aanvullende industriesegmenten. Daarnaast zullen bestaande samenwerkingsverbanden verder worden uitgebreid en zullen nieuwe product oplossingen worden ge-co-distribueerd via het partnerlandschap.

Ten slotte zullen wij in de toekomst ook de oplossingen van de vijf business units aan bestaande klanten verkopen, omdat dit potentieel nog niet is benut. Verder zal anorganische groei uiteraard een essentieel onderdeel worden van onze strategie.

GBC AG: Hartelijk dank voor het interview, mijnheer Schneck

Aandeleninformatie

Bedrijf: CENIT AG
Beurs: Xetra 
Koers: 13,10 euro
ISIN: DE0005407100 

Over de auteur

Deze analyse wordt je aangeboden door GBC AG. GBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Geef een reactie

Deel dit artikel

Profiteer van de volgende acties: 

Toegang tot private equity vanaf €5000,-

Doe mee met de allerrijksten en profiteer van hoge rendementen!

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van verlaagde tarieven en ontvang rente op je niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Meer voor jou als belegger:


Hoge rendementen met kleine bedrijven

Ontvang kooptips van aandelen van kleine bedrijven met een groot potentieel 


Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 


Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.