Avantium aandeel

Aandeel Avantium: Een bedrijf dat biologisch afbreekbaar plastic maakt

Avantium is een bedrijf dat ons niet onbekend in de oren klinkt. Het bedrijf is namelijk actief bij ons in de regio Groningen. De naam van dit “groene chemiebedrijf” zingt hier al enkele jaren rond. In het verleden (ook voor de lancering van Pennywatch.nl) bekeken we het aandeel meerdere malen. Het verhaal van het bedrijf is goed, maar telkens kwamen we tot de conclusie dat de weg om het als fatsoenlijke belegging te zien nog te lang was. Eigenlijk komen we nu opnieuw tot de conclusie dat de weg nog lang en vol hobbels ligt. Toch achten we het met een wat langere beleggingshorizon de tijd rijp om alvast een kleine positie in te nemen..

Wat is Avantium voor bedrijf?

Avantium is een Nederlands duurzaam chemiebedrijf met een notering aan de Amsterdamse beurs. De naam Avantium is afgeleid van het Italiaanse woord Avanti, hetgeen vooruit betekent. Het bedrijf kwam in millenniumjaar 2000 voort als spin-off van oliemagnaat Shell. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Amsterdam en 3 proeffabrieken in Delfzijl en Geleen.  Avantium noemt zichzelf liever een technologiebedrijf. Het ontdekt duurzame technieken in eigen laboratoria en ontwikkelt de technologie vervolgens door tot commercieel product.

Een uniek en duurzaam product

Avantium is het eerste en tot zover bekend het enige bedrijf ter wereld dat een manier heeft gevonden om bioplastic te produceren, genaamd PEF. De naam lijkt veel op de PET, die je waarschijnlijk bekend is van de PET-fles. Toch maakt deze ene letter een wereld van verschil. PEF heeft vele voordelen ten opzichte van PET, zoals te zien is in onderstaande video.

Een traditionele PET-fles is gemaakt van 98% aardolie. De PEF-technologie van Avantium maakt het mogelijk om recyclebare plastic flessen en verpakkingen te produceren, die volledig door de natuur afbreekbaar zijn. Dit zogeheten PEF-plastic wordt gemaakt vanuit FDCA. FDCA is een poeder gemaakt van suikers uit maisafval en suikerriet. Hier worden vervolgens PEF-korrels van gemaakt waardoor er sprake is van een 100% plantaardig materiaal. Het gebruik de fossiele grondstof aardolie wordt hierdoor dus overbodig.

Overige technologieën

Naast de PEF-technologie heeft het bedrijf nog twee andere technologieën in huis die waarde aan het bedrijf toevoegen maar zich nog in een eerdere ontwikkelingsfase bevinden. De verst gevorderde is de Ray-technologie, waarbij plantaardige suikers worden omgezet in MEG (mono-ethyleenglycol). Dit is een soort hars en een belangrijke component voor flessen, verpakkingen, vezels voor kleding, meubels, auto’s en oplosmiddelen.

Verder wordt er gewerkt aan DAWN. Hierbij worden land- en bosafval omgezet in hoogwaardige chemicaliën. Als laatste wordt er gewerkt aan Volta dat zich nog in de laboratoriumfase bevindt. Met deze technologie hoopt Avantium in de toekomst CO2 om te zetten in zuren die vaak worden gebruikt in cosmetica en polyester. Hieronder zie je de stand van zaken.

Avantium lijkt een eeuwig durende belofte voor beleggers

Dat Avantium pionier is op het gebied van de PEF-fles is natuurlijk fantastisch, maar geld heeft het bedrijf tot op heden nog niet verdiend. In 2012 leek het snel te gaan met Avantium. Het bedrijf wist namelijk het grote Coca-Cola als investeerder te strikken voor de ontwikkeling van de PEF-fles en een jaar later werd Danone hier aan toegevoegd. Het was de planning om in 2017 een fabriek operationeel te hebben. Zoals wel vaker, heeft dit door allerlei zaken vertraging opgelopen. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en heeft Avantium nog steeds geen commerciële fabriek.

Kogel door de kerk

Begin 2020 maakt Avantium bekend dan eindelijk een fabriek te gaan bouwen in Delfzijl waarin 5000 ton FDCA kan worden geproduceerd. Sindsdien liep het project opnieuw vertraging op, doordat men moeite had om de financiering rond te krijgen. Ook corona werkte hier niet aan mee.  Eigenlijk kan Avantium een beetje vergeleken worden met een biotechnologiebedrijf. Het bedrijf heeft geld nodig, maar draait nog geen omzet. Dit maakt het aantrekken van kapitaal lastig. Investeerders willen een redelijke mate van zekerheid, maar die kan lastig gegeven worden aangezien het bedrijf nog geen winst maakt.

Om toch wat zekerheid te bieden werd er door voornamelijk de banken om afnamecontracten gevraagd. Met deze afname contracten kan Avantium aantonen dat de producten ook daadwerkelijk worden afgenomen zodra de fabriek operationeel is. Inmiddels is dit voor elkaar. Avantium heeft afname contracten voor 50% van de capaciteit afgesloten met de Nederlandse bottelaar Refresco en de bedrijven Resilux, Terphane, Carlsberg en Toyobo.

Hoe ziet de financiering eruit?

De fabriek die gebouwd gaat worden heeft een kostenplaatje van 150 miljoen. Bovendien wordt er 20% voor onvoorziene kosten gereserveerd. Avantium betaalt 45 miljoen door nieuwe aandelen uit te geven. De kans is groot dat dit een claimemissie wordt. Door de aandeelhouders moet hier nog wel over gestemd worden, maar we gaan ervanuit dat de goedkeuring er gaat komen. Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat Avantium met de pet rond gaat. Eerder vorig jaar werd er al 28 miljoen bij aandeelhouders opgehaald.

Het missende kapitaal wordt opgehaald bij verschillende partijen. InvestNL dat geleid wordt door Wouter Bos financiert 30 miljoen. 60 miljoen wordt opgehaald bij ABN, ASN, ING en Rabobank. De banken zijn allemaal goed voor een gelijk deel van 15 miljoen. Verder stopt een consortium van regionale investeerders met onder andere de NOM en Groningen Seaports 20 miljoen in de fabriek en Avantium ontvangt nog een subsidie van 1,78 miljoen vanuit de EU.

Rutte op bezoek bij proeffabriek Avantium in Delfzijl

Wat is Avantium waard?

Zodra de goedkeuring van aandeelhouders er is er sprake van de zogeheten financial close. De fabriek zal gebouwd worden vanuit de al eerder opgerichte entiteit die Avantium Renewable Polymers heet. Nadat alles in kannen en kruiken is, zal Avantium 77,4% van de aandelen van deze dochtermaatschappij bezitten. Het overige belang komt in het bezit van het consortium waarin de NOM en Groningen Seaports deelnemen.

Aangezien Avantium nog geen winst maakt, is het lastig het bedrijf te waarderen. Uit gepubliceerde stukken van Avantium kunnen we echter opmaken dat de nieuwe entiteit na de financial close gewaardeerd wordt op 132,5 miljoen. Aangezien 77,4% van de aandelen door de moedermaatschappij in bezit zijn, dienen wij als aan potentieel aandeelhouder met ~102,56 miljoen te rekenen.

Waarde overige technologieën

We stellen dus vast dat Avantium de dochteronderneming op dit moment in ieder geval op papier 102,56 miljoen kan worden gewaardeerd. Het is lastig de overige technologieën op waarde te schatten. De meeste waarde zit momenteel in de RAY-technologie. Momenteel wordt er met joint-venture partner een locatie gezocht om nog een fabriek te gaan bouwen. Deze fabriek zou in Delfzijl kunnen komen te staan, maar ook Duitsland behoort naar verluid tot de mogelijkheden.

De marktkapitalisatie van Avantium is op het moment van schrijven een dikke 126 miljoen. Als we de 102,56 miljoen er vanaf trekken, houden we 23,44 miljoen over. Om van een eerlijke waardering te spreken zouden de andere technologieën de overige waarde moeten vertegenwoordigen. Gezien de marktpotentie neigen we ernaar dat dit ruimschoots het geval is.

Risico’s en kansen

Zodra de fabriek in 2023 up and running is, betekent dit niet automatisch dat het geld vanaf dan binnenstroomt. De bouw van de fabriek is slechts een volgende stap in het grootschalig beschikbaar maken van PEF als verpakkingsmateriaal. Naast dat er uiteraard wel wat geld verdiend zal gaan worden, zal de fabriek vooral als vlaggenschip dienen om ervaring op te doen op grotere productieschaal en verdere interesse voor het product te wekken.

Beleggers dienen er dus rekening mee te houden dat het grote geld, in ieder geval de komende 2/3 jaar nog niet verdiend gaat worden. Het bouwen van een volgende grootschaligere fabriek, waar serieus geld mee kan worden verdiend, zal op zijn beurt weer enkele jaren in beslag nemen. We zitten dan waarschijnlijk al gauw in 2026 of verder. We kunnen wat dat betreft Avantium een beetje vergelijken met de beginfase van een ander aandeel in onze portefeuille, namelijk Accsys Technologies. Ook dit bedrijf zit in de duurzaamheidshoek en het bouwen van fabrieken en daarmee opschalen van de productie neemt door gebrek aan kapitaal ontzettend veel tijd in beslag. Het risico van deze gebreken is dat de concurrentie niet stil zit en het bedrijf uiteindelijk voorbij wordt gestreefd.

Schaalbaarheid probleem, licentiemodel oplossing

Avantium is tot op heden de enige partij die 100% bioplastic kan produceren. Alternatieven voor de PEF-verpakkingen van Avantium zijn er wel, maar zijn niet 100% biologisch afbreekbaar. Dankzij de dominante patenten lijkt Avantium een meerjarige voorsprong te hebben ten opzichte van concurrentie. Er is dus wel wat tijd, maar het wereldwijd beschikbaar maken van PEF zal Avantium waarschijnlijk niet op eigen houtje lukken.

Het verdienmodel moet daarom uiteindelijk een licentiemodel worden die kan worden uitgerold over de hele wereld. Het bouwen van fabrieken duurt namelijk te lang, waardoor het licentiemodel vrijwel de enige mogelijkheid is om in rap tempo op te schalen. De gedachte hierachter is dat het ontwikkelen van een vergelijkbare technologie door de grote chemiebedrijven te veel tijd kost en hierdoor de samenwerking met Avantium gezocht moet gaan worden.

Met een licentiemodel genereert Avantium in de toekomst terugkerende kasstromen. De grote chemiebedrijven doen zo waar ze goed in zijn, namelijk op grote schaal produceren en afzetten. Door op grote schaal te produceren, zal dit uiteindelijk leiden tot prijsdalingen. Wat ons brengt bij het volgende risico.

Grote markt, maar product is duur

De markt voor plastic is gigantisch, namelijk ongeveer 200 miljard per jaar. Bovendien opereert Avantium in de duurzame hoek en naar deze producten als ook de aandelen is veel vraag. We verwachten dat deze trend zich naarmate 2050 dichter in de buurt komt, onverminderd hard voortzet. Ook de druk op bedrijven om te verduurzamen zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar meer groeien. Hier liggen dus grote kansen voor Avantium.

Een nadeel van het product van Avantium is dat het product erg duur is vergeleken met plastic zoals we het nu kennen. Bovendien verandert er voor de eindgebruiker vrijwel niets. Ondanks dat consumenten steeds bewuster worden, is de gebruikservaring van mineraalwater uit een PEF- in plaats van een PET-fles precies hetzelfde. De afnemer dient dus fors meer te betalen voor het gebruik van PEF-materialen, terwijl de consument geen verschil ervaart.

Indien de productiekosten van PEF op termijn niet hard genoeg dalen, is dit een gevaar. De premie die afnemers betalen bovenop op de prijs van normaal plastic, is dus vooral om het duurzaamheidsverhaal uit te kunnen dragen aan de consument. Met dit verhaal kan het imago worden verbeterd, waardoor er vervolgens weer meer verkocht kan worden. Indien je hiermee de eerste bent, heeft dit waarschijnlijk het meeste effect. Deze eerste partijen zijn inmiddels gevonden. Indien de kosten niet hard genoeg dalen, bestaat dat de kans dat andere partijen een afwachtende houding aannemen en adoptie achterblijft.

Verwatering aandeelhouders

Aangezien de 45 miljoen nog op tafel moet komen, zal dit verwatering met zich meebrengen voor zittende aandeelhouders. Deze willen hiervoor worden gecompenseerd en zullen hier warrants voor ontvangen. Dit is een soort optie om op een later tijdstip aandelen Avantium te kopen tegen een vooraf gestelde prijs. De emissie kan ervoor zorgen dat de koers wat onder druk komt te liggen. Bovendien is de verwatering voor aandeelhouders hiermee waarschijnlijk nog niet voorbij.

Avantium wil namelijk doorpakken en ook geld ophalen om samen met Cosun Beet een fabriek te bouwen voor de Ray Technology, waar MEG zal worden geproduceerd. Het management hoopt de financiering nog dit jaar rond te hebben. Zeer waarschijnlijk zal er opnieuw gevraagd worden aan aandeelhouders om in de buidel te tasten. Overigens hoeft dit geen negatief koerseffect te betekenen. Door het ophalen van geld en het neerzetten van een fabriek wordt er waarde gecreëerd die als het goed is op een later moment kan worden verzilverd.

Overnamefantasie

Avantium heeft een uniek product en zowel grote beursgenoteerde levensmiddelen- als chemiebedrijven hebben in het verleden interesse getoond in de PEF-technologie van Avanatium. Dit is niet vreemd aangezien deze bedrijven uiteindelijk afscheid zullen moeten gaan nemen van de PET-materialen. De beurswaarde van Avantium is met ruim 120 miljoen nog maar klein bier. Wanneer we een paar jaar vooruit denken, prikkelt dit de fantasie. Indien de materialen van Avantium vanaf waarschijnlijk 2024 naar tevredenheid worden afgenomen, is een logische vervolgstap dat de afnemer een belang neemt in Avantium. Dit doet het door aandelen Avantium te kopen. Hiermee krijgt de afnemende partij, namelijk een stukje controle doordat het als aandeelhouder aan tafel zit.

Het opbouwen van een belang zal een prijsopwaarts effect hebben voor de beurskoers. Indien er eenmaal een belang is verworven, zou het zomaar kunnen dat het op een gegeven moment goedkoper is om het bedrijf als geheel over te nemen en de productie volledig in eigen beheer te nemen. Naast kostenbesparingen levert dit ook meer flexibiliteit en zekerheid op.

Koersverloop aandeel Avantium

Aankoop kleine positie

We waren eigenlijk van plan het aandeel op onze watchlist te zetten en te wachten op een verdere terugval van het aandeel. Gezien de lange weg die nog te gaan is, verwachten we namelijk dat we wel vaker de kans krijgen om het aandeel op te pikken op de huidige koers of lager. Hoewel Avantium nu weer even in beeld is bij beleggers, is de kans groot dat er een geruime tijd zonder nieuws aanbreekt. Beleggers zijn van nature ongeduldig, waardoor het aandeel wat kan wegzakken ondanks de in onze ogen faire prijs.

Om opnieuw de vergelijking met een biotechbedrijf te maken. We zien de aankoop als een soort fase 3. Het is vrijwel zeker dat er een product op de markt komt, maar er kan onverhoopt nog van alles misgaan. In het geval van Avantium, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de fabriek niet goed werkt, verdere afnemers uitblijven of concurrentie een inhaalslag maakt. Hiertegenover staat uiteraard een enorme upside op lange termijn.

Onze kaspositie laat het toe om het alvast een klein aantal stukjes op te pikken. Bovendien voorkomen we hiermee dat we een eerder dan verwachte koersstijging missen. We hebben de intentie om onze nog een aantal maal te vergroten indien een mooie kans zich aandient. Dit kan een flinke terugval zijn van de koers, maar ook de mogelijkheid bij eventuele toekomstige emissies. De kleine positie geeft ons de mogelijkheid om onze positie met een korting te vergroten, zonder dat de omvang van onze positie te groot wordt ten opzichte van de rest van de portefeuille.

Waar kan ik dit aandeel kopen?

Het besproken aandeel is beschikbaar en kan worden aangekocht door een gratis rekening te openen via onderstaande brokers:


Deze analyse wordt je aangeboden door Pennywatch. Pennywatch is Nederlands grootste kennisplatform voor beleggers in penny stocks. Premium leden krijgen toegang tot een afgeschermde omgeving, waarin verslag wordt gedaan van onderzoek en bevindingen in de markt. Bovendien kunnen de resultaten van kooptips rechtstreeks worden gevolgd middels een voorbeeldportefeuille.

 

Geef een reactie

Deel dit artikel

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger:


Hoge rendementen met kleine bedrijven

Ontvang kooptips van aandelen van kleine bedrijven met een groot potentieel 


Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 


Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.